Què és això? Amb aquesta pàgina pots utilitzar els enllaços cap a la Web Social per guardar Inauguració en un lloc social de favorits, o bé utilitzar el formulari E-mail per enviar un enllaç per e-mail.

Web Social

E-mail

E-mail It
març 02, 2007

Inauguració

Categoria: Bloc,Web 2.0

Aquest és un blog que neix amb l’intenció de ser un recull d’idees i progressos, a mena de diari personal, per al desenvolupament d’un projecte empresarial basat al 100% en la societat del coneixement i la gestió de l’informació.

Amb les particularitats de no tenir mai una seu física i la comunicació serà estrictament via internet, vull crear una empresa la qual el seu desenvolupament es faci dins un planter d’organitzacions virtual que pogui ser utilitzat també per més emprenedors. És a dir, crear les eines per facilitar tenir en marxa les empreses amb uns passos mínims, senzills i ràpids.

Per a minimitzar aquest temps caldrà que previament es faci un bon disseny d’aquesta nova comunitat a fi de ressoldre els obstacles que encara ens imposa l’administració pública actual mitjançant la presència física de les persones i la documentació.

També cal dir que les empreses a crear hauran de tenir un perfil marcat, com és l’aprofitament de l’intel.ligència colectiva i la promoció de les xarxes socials en relació amb la resta de empreses de la comunitat, i sobre tot tenir una vocació d’universalitat només limitada per l’idioma d’ús.

No puc assegurar una freqüència en la publicació, encara que espero sigui la màxima possible, però el que si que m’agradaria és que tothom pogués opinar i aportar idees respecte al projecte conforme es va configurant per tal d’incorporar-ho al pla d’empresa.


Tornar a: Inauguració